A női sorsról Müller Péter után szabadon

Posted on

nő_fejlesztésNem szégyen bevallanom, hogy a jóktól öröm tanulni. Müller Péter új könyve, a „Férfiélet, női sors” megihletett. Az író könyvbemutatójának előadásán jártam, s olykor vitába szálltam volna vele, mégis meghatott az a sok kardinális kérdés és tény, amiről beszélt nekünk. A nőiség sivár múltjáról, okokról és miértekről, az izgalmas jelenünkről, a hogyanokról, és a vázlatosan felsejlő jövőképeinkről volt szó. A nőiség fejlődéséről.

Ez az írás nem könyvrecenzió lesz. Mindenkire rábízom, hogy kedveli-e az írót és írásait, vagy elutasítja, megveszi-e a könyveit, vagy nem áll be ebbe a sorba. A mostani könyvének témája azonban rólunk szól, így nem szeretnék elmenni mellette, sőt!

Az írásos történelmünk egészen a 19. századig – és maga a Biblia is – a nőt, mint segéderőt és pusztán a gyermek kihordásának eszközét, mindenkori mellékszereplőt említi. Megdöbbentő, hihetetlen, de tény. Mi nők valójában egyetlen sorsot bírhattunk magunkénak sok száz és ezer évig, az utódok kihordását és megszülését. Sorsunk állati volta csak a nőknek maguknak, a saját kiharcolt erejéből elért eredmények alapján változott meg mára. De a változás ma már megállíthatatlanul zajlik. Az író és az én véleményem szerint is a nőknek számos szerep és sors jár az élettől. Ezeknek a szerepeknek és sorsoknak, utaknak a kutatása zajlik ma a legtöbb női fejben és lélekben, még akkor is, ha sokan elégedetten engednek a férfias társadalom íratlan követelményeinek, s választják a családgondozást és gyermeknevelést, mint fő és egyetlen igazi hivatást, és női sorsot.

Jó azonban kitekinteni arra a szabályrendszerre, amely egész világunkra kihat, így a mi neveltetésünket és lehetőségeinket, motivációs irányainkat határozza meg. (itt a nyugati kultúrtörténetet és földrajzilag az európai és észak-amerikai tájakat értsük) A mi világunk még mindig erősen férficentrikus, mondhatni macsó. Alapvető tisztelet és alázat nélkül kezeli a nőt, mint individuumot, előre kijelölt feladatokat szán részére, így programozható és irányítható eszközként funkcionálunk. Elvárás számos akadt régen és ma is a nővel szemben. Ezek azonban szintén behatárolják az egyéni kiteljesedéseket, a női sors magára találását.

Rugalmas szabályok között élni

Egyetértek a szabályokkal és bizonyos határok között való emberi mozgástér előre meghatározásával. De ezzel nem szeretném azt mondani, hogy az egyén működése csak egyféle szabályrendszerben képzelhető el. Mitől vannak eredeti gondolatok a világban? Mikor születnek a leginspirálóbb regények? Mikor tudjuk, hogy a jó győzött a rossz felett és nem fordítva? Mitől vagyunk egyéniségek?

Nem készül el az atombomba, nincsenek gyógyászati korszakos felfedezések, s nem szabadítják fel a rabszolgákat, nem születnek izgalmas sporteredmények, és lehetetlennek tűnő vállalkozások nem jutnak sikerre, ha nincsenek egyének, akik saját sorsukat és belső útjukat, iránymutatásukat követték és követik ma is.

Számos fontos kulturális és közigazgatási szabály kontrollálja a tömegeket. Ezek legtöbb esetben sikeres és működőképes csoportokat és életközösségeket teremtenek és tartanak fenn. Azonban a szabályokat is emberek alkotják, elsősorban a férfiak, egészen a legutóbbi időkig. A nők helye és szerepei még kidolgozatlanok. Az egyéni tapasztalatlanságunk alapján botladozunk előre, mert ma már engedik a férfiak, hogy nyitva tarthassuk szemünket és megismerjük végre önmagunkat és vágyainkat. A férfi sors mellett jóval több szerepet nyerhet a női sors, s erre maguknak a férfiaknak is rá kellett döbbenniük. Nélkülük mi magunk sem mehetnénk előre, így tisztelet és becsület azon férfiembereknek, akik átérzik ennek a korszakos változásnak minden előnyét saját sorsukra nézvést is.

Milyen az ideális „NŐI sors”?

Amennyiben valaki közületek a változásra szavaz, és új irányokat keresgél saját maga számára, ne felejtse el, hogy számos buktatót rejthet az útja. Így járnak a férfiak is évezredek óta, saját útjukon, saját maguk alkotta szabályaik között. Ebben nincs nemiség, ebben egyek vagyunk. Az egyéni út bejárása nagy bátorságot feltételez bárkitől. S számos kudarcélmény is kódolva van az életben. Az sem mellékes tény, én ebben hiszek, hogy a férfiak támogató segítsége nélkül mi nők sem lehetünk azok, akivé belső iránymutatásunk alapján vágyunk lenni. Ez az a kettősség, ami miatt ez az út a küzdelmesebb és harcosabb a kalandvágyó nők számára. A magunk útját keresni, önmagunkat megtalálni és fejleszteni, s közben a férfiakat is támogatni a saját új szerepeik elfogadásában.

A férfiak új nézőpontja egy teljesen megváltozott női képre irányul: alázat, tisztelet és támogatás a nők útkereséséhez. Nem képes erre minden férfi, s nem is áll érdekében sokaknak ennek az új iránynak a támogatása. De vannak, akik képesek velünk fejlődni és nyitottan, rugalmasan szemlélni a számos jót ígérő változási folyamatot. Őket kell partnerként kezelni és megtalálni, elfogadni barátként, társként azoknak a nőknek, akik ezen az úton haladnak előbbre.

De hogy mennyire bámulatos is ez a kor, minden izgalmával, kialakulatlan szabályaival és bizonytalanságával együtt? Nos, a remek hír az, hogy ez a képlékeny kor magában rejti a nők választási lehetőségének varázsát. Ez a szabad gondolkodást és önfejlesztést támogató korszak maga az aranybánya a nők számára. Azok, akik családanyaként teljesítik saját belső útjukat, olyan erős fiúkat és lányokat nevelhetnek fel, amilyenekre régen esélye sem volt egy nőnek. Azok, akik döntéshozó pozíciókra vágynak, saját tudatos döntéssorozatuk alapján előbb-utóbb biztosan el is jutnak ezekbe a munkakörökbe. Ma már művészi alkotást, vagy tudományos eredményeket létrehozni nem férfi privilégium. Hit és fejlődés kérdése az egész történet. A nagyok és híresek története és a kicsik, a névtelen nők története is.

Nem kis feladat egyik út bejárása sem, de az irányok adottak, s a lehetőségeink mára már valóban a végtelenbe nyúlnak. Érdemes nekifutni és vállalkozni a belsőnk feltérképezésére!


2 thoughts on “A női sorsról Müller Péter után szabadon

  1. Pingback: Nő: irigység a neved | Nőfejlesztő

  2. Pingback: Nőiségünk születésnapjai | Nőfejlesztő

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>